DSC_1169s

Dzisiaj po 10 latach działalności prowadzonej przez nas w budynku przy ul. Krakowskiej 360 w Kielcach – funkcjonują :
• Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem pn. „Słowicza Ferajna” , w którym wychowanie przedszkolne realizują dzieci z autyzmem;
• Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna pn. „Droga do sukcesu” dla dzieci z autyzmem , zespołem Aspergera i niepełnosprawnościami sprzężonymi z autyzmem;
• ORETW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, w którym obowiązek szkolny i roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne realizują wychowankowie z niepełno sprawnościami sprzężonymi : autyzmem i upośledzeniem umysłowym;

• W ramach projektu PFRON pn. „Oswajamy świat” w latach 2012 – 2015 objęliśmy cykliczną terapią prowadzoną przez własnych specjalistów i nauczycieli – terapeutów , dodatkowo 60 dzieci i młodzieży z miasta Kielce i okolic , dla których raz w tygodniu świadczono terapię wg zasad Stosowanej Analizy Zachowania, pomoc logopedyczną, zajęcia terapii SI, EEG Biofedback, rehabilitację ruchową, wizyty domowe u beneficjentów, diagnozy psychologiczne. Projekt cieszył się dużą popularnością.

Posiadamy bardzo dobrze przygotowaną kadrę nauczycieli i specjalistów z kwalifikacjami i szkoleniami specjalistycznymi z 12 letnim doświadczeniem w pracy edukacyjno – terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zespołem Aspergera. Pracujemy w placówkach jednolitą metodą terapeutyczną – Stosowaną Analizą Zachowania, która zapewnia indywidualne ustawienie pracy z każdym uczniem w dostosowaniu do jego potrzeb i możliwości , ewaluację pracy , mierzalne dowody efektów uczenia. Zajęcia edukacyjno – terapeutyczne podlegają superwizjom zewnętrznym prowadzonym przez certyfikowanego analityka SAZ z SWPS w Warszawie. Także nasi nauczyciele pełnią funkcję doradców SAZ dla nowych zatrudnionych w placówkach nauczycieli, ukończyli oni bowiem studia podyplomowe SAZ w SWPS w Warszawie. Kadra szkoli się także w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej w Krakowie i Fundacji „Synapsis” w Warszawie. Kadra przeszkolona została w zakresie terapii poznawczo – behawioralnej w pracy z uczniami z autyzmem przez Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie.

Rodzice wychowanków i uczniów naszych placówek widzą efekty nauczania i terapii u swoich dzieci. Chcą zdecydowanie aby ich dzieci realizowały wychowanie przedszkolne i obowiązek szkolny w naszych placówkach. Doceniają warunki pracy , nauki i wychowania, jakie stwarzamy ich dzieciom . Chętnie współpracują z nauczycielami i specjalistami , zarówno na co dzień, jak i podczas zespołów ds. ucznia/wychowanka i organizowanych spotkań. Uczestniczą w tworzeniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla swoich dzieci, w okresowych diagnozach wielospecjalistycznych dotyczących rozwoju dziecka. W dowolnym czasie i terminie uczestniczą w zajęciach swoich dzieci. Mają możliwość pracy ze swoim dzieckiem przy wsparciu nauczyciela wychowawcy. Uczestniczą w wyjazdach edukacyjnych, uroczystościach, występach artystycznych naszych wychowanków. Wypowiadają się w mediach na temat działalności naszych placówek.

Zapraszamy Cię do naszych placówek.

Zakończenie roku w przedszkolu

Przedszkolaki wzruszały do łez (Echo dnia 24.06.2015)

Echo_dnia_24_06_2015

XI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe PTPB

Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej i Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, przy współpracy z  Fundacją na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin „Krok po kroku”, zapraszają na XI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe PTPB, które odbędzie się 21-22 marca 2015 r. w warszawskiej siedzibie SWPS.

W tym roku tytuł Sympozjum brzmi: „Kliniczny kontekst analizy zachowania: Trzy fale terapii behawioralnej.”

szkolenie z zakresu terapii poznawczo–behawioralnej

Dzięki współpracy  z  Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie dla nauczycieli – terapeutów dzieci i młodzieży z autyzmem naszych placówek tj. ORETW, przedszkola „Słowicza Ferajna” i Szkoły Podstawowej „Droga do sukcesu”, zorganizowane zostało szkolenie z zakresu terapii poznawczo–behawioralnej. Szkolenie odbywa się w lutym i marcu 2015r. Ma na celu zapoznanie z metodą terapii i możliwościami jej zastosowania  w naszej praktyce terapeutycznej.

Szkolenie prowadzi Bożena Ozimek –  psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja psychologia kliniczna dziecka). Posiada Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego nr 96  w Polskim Towarzystwie Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Umiejętności potwierdza dwudziestoletnie doświadczenie w pracy klinicznej i prowadzeniu terapii indywidualnej. Obecnie kieruje Psychiatrycznym Oddziałem Dziennym dla Dzieci w Warszawie, który oferuje kompleksową terapię dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi w wieku od 2 do 7 lat. Jest też kierownikiem Poradni dla Osób z Autyzmem.

Ilona Nowak

Zapisy do ośrodka na rok szkolny 2015/2016

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych naszym ośrodkiem!

Przyjmujemy dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi (z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i autyzmem) objęte obowiązkiem szkolnym i rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym. Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie (41 345 99 17).

PRZEKAŻ 1% PODATKU!

 

W tym roku, tak jak w poprzednich latach, istnieje możliwość przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz naszych placówek. Serdecznie prosimy o wsparcie w ten sposób naszej działalności – by to uczynić wystarczy w formularzu PIT wpisać nr KRS 0000016750 i cel szczegółowy: ORETW dla dzieci i młodzieży z autyzmem.

  

Rzeczywistość widziana oczami naszych uczniów-zajęcia artystyczne…

Ta galeria zawiera 13 zdjęć.

Nasi uczniowie, prezentują umiejętności plastyczne, techniczne podczas zajęć pod okiem pana Marka…
Oto proces twórczy i jego efekty…

W Krainie Uśmiechu

 

Braliśmy udział w XII Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznym dla Dzieci i Młodzieży z Innymi Potrzebami Edukacyjnymi „W Krainie Uśmiechu” organizowanym przez Dom Kultury w Jędrzejowie. Nasi uczniowie i wychowankowie wraz z nauczycielami 4 grudnia 2014 r. zaprezentowali przedstawienie pt. „Oskar w ludowej krainie”. Kolorowe stroje dla dzieci przygotowały Mamy z naszego Przedszkola „Słowicza Ferajna”, serdecznie dziękujemy za pomoc i ogromne zaangażowanie.

 

                  

(więcej zdjęć można obejrzeć po wejściu w treść artykułu – po kliknięciu jego tytułu)

Twitter

Jesteśmy na Twitterze

Miło jest nam poinformować Państwa, że pojawiliśmy się na twitterze, gdzie możecie Państwo m.in. śledzić na bieżąco wydarzenia z życia ośrodka:

Znajdź nas

https://twitter.com/oretw_kielce

Współpraca