Bilety

Szczegóły dotyczące biletów

Opłata konferencyjna

1. Udział w konferencji jest płatny. Wynosi 220 zł (dwieście dwadzieścia złoty) i pokrywa koszty:a. uczestnictwa w obradach;b. materiałów konferencyjnych;c. przerw kawowych;d. poczęstunku.2. Pracownicy oraz rodzice dzieci uczęszczający do Placówek KTA, o/Kielce ponoszą opłatę w wysokości 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych).3. Organizator NIE zapewnia darmowego noclegu i NIE pokrywa kosztów dojazdu Uczestnika.4. Opłata konferencyjna powinna zostać uiszczona do 3 dni roboczych od momentu wysłania zgłoszenia. W przypadku braku wpłaty lub po przekroczeniu terminu obligatoryjnego, Organizator ma prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników Konferencji.5. Do dnia zakończenia rejestracji, tj. 31 marca 2024 roku, Aplikant ma prawo do bezpłatnej rezygnacji z udziału w Konferencji. Po upływie terminu rejestracji Aplikant zobowiązany jest do uiszczenia pełnej opłaty konferencyjnej, nawet w przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji lub skreślenia z listy uczestników.6. Uczestnik rezygnujący z uczestnictwa w Konferencji po wyżej wymienionym terminie jest zobowiązany do niezwłocznego i skutecznego poinformowania Organizatora o tym fakcie. Wniesiona opłata konferencyjna nie jest zwracana.7. Na życzenie Uczestnika Organizator może wystawić rachunek za uczestnictwo w Konferencji. Dane do wystawienia faktury, muszą być zgodne z danymi podmiotu wnoszącego opłatę za konferencję i należy je dostarczyć do Organizatora drogą elektroniczną poprzez formularz rejestracyjny lub drogą mailową do dnia zakończenia przyjmowania opłat.8. Dane do przelewu zostaną podane drogą elektroniczną wraz z akceptacją przyjęcia zgłoszenia.Przeglądaj nasze partner-sponsored Glasses, z różnorodnymi opcjami odpowiadającymi każdemu gustowi i budżetowi, które można kupić online

Dane do przelewu:

Płatności należy kierować na konto: 47 1050 1416 1000 0090 8145 2949

W tytule przelewu prosimy o podanie nazwy: autyzm2024, imię i nazwisko, miasto

Kontakt w sprawie potwierdzenia płatności pod nr tel:

+48 516 047 355 Michał Moćko+48 697 933 237 Tomasz Wiech

Od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 15:00

orzel-wojewoda_czerw

Patronat Honorowy

Patronat Medialny