Dogoterapia z Trackerem

Wy nie wiecie, a ja wiem 🙆🙋
Jak rozmawiać trzeba z psem 🧏🐕
Bo poznałem język psi 👅🐶
Gdy mieszkałem w pewnej wsi 🏡