Europejski Tydzień Autyzmu

W pierwszym tygodniu grudnia obchodzimy Europejski Tydzień Autyzmu zainicjowany przez Parlament Europejski. Celem tego szczególnego tygodnia jest przede wszystkim dostarczenie rzetelnej wiedzy społeczeństwu na temat autyzmu, poprawienie dostępu do świadczeń dla osób zmagających się z tym problemem oraz uwrażliwienie na ich potrzeby i problemy.💙💙💙Chcemy, by każda informacja na temat funkcjonowania osób z autyzmem pomogła rozumieć ich sposób działania i postrzegania świata, a także przyczyniła się do wspólnego pokonywania trudności wynikających ze spektrum. 💙💙💙
Dzieci w spektrum autyzmu mają problemy w naśladowaniu innych, w tym swoich bliskich przez co naturalny proces uczenia się przez obserwację jest utrudniony. 😒Wymagają więc często celowej nauki tak ważnych w codziennym życiu czynności samoobsługowych – krok po kroku. Jednym ze sposobów uczenia jest wspomaganie manualne dziecka na kolejnych etapach tzw. ciągu samoobsługowego. Wypowiedzi są stopniowo wycofywane, tak by uczeń ostatecznie sam wykonywał nabytą umiejętność. 😃