Europejski Tydzień Autyzmu

Europejski Tydzień Autyzmu obchodzony jest w pierwszym tygodniu grudnia. Został zapoczątkowany przez Parlament Europejski w 1996 roku, gdy uchwalono Kartę Praw Osób z Autyzmem. 💙
Celem tego szczególnego tygodnia, jest przede wszystkim dostarczenie rzetelnej wiedzy społeczeństwu na temat autyzmu, uwrażliwienie na potrzeby i problemy tych osób 💙💙
Dla naszej szkoły to wyjątkowy tydzień, który przypomina nam z jakimi wspaniałymi dziećmi i uczniami pracujemy na co dzień 💙💙💙
#EuropejskiTydzieńAutyzmu

Europejski Tydzień Autyzmu 💙💙💙💙
💙 Autyzm to całościowe zaburzenie rozwoju o podłożu neurologicznym, dotyka wielu obszarów życia oraz powoduje, że osoby te rozwijają się inaczej.
💙💙 Najczęściej, w przypadku osób z autyzmem, mamy do czynienia z zaburzeniem odbioru świata przez zmysły. Osoby te inaczej odbierają światło, obrazy i dźwięki, inaczej odczuwają dotyk, zapach, smak czy ból.
💙💙💙 Mają także trudności z budowaniem więzi i okazywaniem emocji w relacjach z innymi ludźmi oraz komunikacją. Trudności te występują u każdej z osób w innym natężeniu.
💙💙💙💙 Wczesna diagnoza i konsekwentna terapia dają osobom z autyzmem szansę na większą samodzielność i rozwój.