Mikołaj w Słowiczym lesie

Święty Mikołaj nocą wędruje
w okna zagląda i nasłuchuje
Gwiazdka w okna świeci
gdzie są grzeczne dzieci