Czym się zajmujemy?

Niepubliczne Przedszkole Specjalne Dla Dzieci z Autyzmem „Słowicza Ferajna” oferuje wielospecjalistyczną, kompleksową opiekę i pomoc dzieciom z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Zapraszamy również na realizację samodzielnych zajęć w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju!
Przyjmujemy dzieci z Kielc i regionu. Absolwenci naszego przedszkola są bardzo dobrze przygotowani do rozpoczęcia obowiązku szkolnego dzięki pracy terapeutyczno-edukacyjnej prowadzonej przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów. Po zakończeniu etapu przedszkolnego  wychowankowie udają się do różnych szkół w Kielcach, w tym integracyjnych, a także do szkoły „Droga do sukcesu” KTA/O Kielce. Nasza szkoła swoich uczniów rekrutuje głównie spośród wychowanków przedszkola.
Codziennie zapewniamy zajęcia indywidualne każdemu dziecku. Nauczyciel wychowawca prowadzi  2 dzieci i odpowiada za ich terapię i edukacje, w oparciu o Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dostosowany do potrzeb i możliwości wychowanków. Terapia prowadzona w przedszkolu przez nauczycieli opiera się na założeniach Stosowanej Analizy Zachowania , której skuteczność jest naukowo udowodniona.
Gwarantujemy:
– najwyższy poziom logopedii i neurologopedii,
– indywidualne zajęcia terapeutyczne wg zasad Stosowanej Analizy Zachowania,
– trening słuchowy Metodą Tomatisa,
– zajęcia Integracji Sensorycznej,
– rehabilitację ruchową, fizjoterapię,
– terapię psychologiczną,
– trening umiejętności społecznych,
– zajęcia muzyczno-rytmiczne,
– naukę języka angielskiego,
– możliwość uczestnictwa w katechezie.
 
 

Nasza kadra

Nauczyciele

Dyrektor – menadżer placówek na Słowiku skupiających najlepszych w regionie specjalistów do pracy z dziećmi z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju. Wiceprezes Zarządu Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział Kielce.

Posiada wykształcenie z dziedziny Ekonomii oraz Finansów i bankowości, z zamiłowania polonista.

Pracowała szereg lat na uczelni wyższej - ponad 7 l. jako Kierownik Działu Nauczania. Była członkiem Senatu. Z Przedszkolem, Szkołą i ORETW związana od blisko 5 lat.

Ewa Pocheć
Dyrektor
Wiceprezes Zarządu Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział Kielce

Magister pedagogiki w zakresie rewalidacji
z terapią pedagogiczną. Oligofrenopedagog. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
i przedszkolnej. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie: ”Edukacja
i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera”. Ukończyła liczne kursy
i szkolenia, które wykorzystuje w pracy
z dziećmi, m. in. Metoda Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne poziom I i II, Stosowana analiza zachowania w pracy terapeutycznej
z osobami z autyzmem III modułowy kurs, Agresja osób niepełnosprawnych - jak reagować, Wiem co jem. Trening jedzenia
u dzieci z ASD, VB-MAPP-ocena umiejętności i planowanie terapii.

Eliza Sabat
Wicedyrektor
Członek Zarządu Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział Kielce

Magister pedagogiki w zakresie „Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z językiem angielskim. Oligofrenopedagog. Dogoterapeuta. Praktyk metody Tomatisa poziom I. Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach: „Edukacja
i rewalidacja osób z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, Diagnoza i terapia pedagogiczna, Informatyka dla nauczycieli. Uczestniczyła w licznych kursach, m. in. Terapia behawioralna w teorii i praktyce – III modułowy kurs bazowy, VB-MAPP-ocena umiejętności i planowanie terapii, Trening umiejętności społecznych.

Aleksandra Łącka
Kierownik ds. nauczania
i wychowania

Magister psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Absolwentka
z wyróżnieniem dwuletniego Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i ich Rodzinom Fundacji Synapsis. Oligofrenopedagog. Nieustannie poszerza swoją wiedzę. Ukończyła liczne kursy i szkolenia specjalistyczne.

Za jej staraniem w 2003 roku powołany został pierwszy w Kielcach i regionie ORETW dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. W 2010 roku utworzyła Przedszkole, a w 2014 Szkołę Podstawową specjalną. Placówkami kierowała do lipca 2021 roku, a obecnie cieszy się zasłużoną emeryturą.

Ilona Nowak
Psycholog / Doradca

Magister psychologii. Stale podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w kursach i szkoleniach, m. in. Diagnoza i terapia dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, Współpraca z rodzicem - komunikacja i wsparcie w codziennej pracy edukacyjnej i terapeutycznej.

Urszula Brykowska
Psycholog

Magister pedagogiki w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną. Oligofrenopedagog. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Logopedii oraz Edukacji i wspomagania osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, m. in. III etapowe szkolenie w zakresie „Stosowana analiza zachowania” - Metody pracy z dziećmi z autyzmem, MAKATON – szkolenie podstawowe, Szkolenie – PECS, VB-MAPP - ocena umiejętności i planowanie terapii. Metoda zachowań werbalnych, czyli wczesna interwencja behawioralna, Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz. I i II, "Moje sylabki" - nauka czytania metodą symultaniczno - sekwencyjną.

Katarzyna Cichońska
Nauczyciel

Magister pedagogiki w zakresie rewalidacji z terapią pedagogiczną. Oligofrenopedagog. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz Edukacji i wspomagania osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Ukończyła liczne kursy i szkolenia m. in.: MAKATON – szkolenie podstawowe, III-etapowe szkolenie w zakresie „Stosowana analiza zachowania, Trudne zachowania u osób z autyzmem, Metoda zachowań werbalnych czyli wczesna interwencja behawioralna, VB-MAPP - ocena umiejętności i planowanie terapii.

Mirosława Jawor
Nauczyciel

Magister pedagogiki w zakresie rewalidacji z terapią pedagogiczną. Oligofrenopedagog. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, a także Edukacji i wspomagania osób z autyzmem, zespołem Aspergera. Ukończyła liczne kursy i szkolenia m. in.: Stosowana analiza zachowania w pracy terapeutycznej z osobami autyzmem, Diagnoza, obraz kliniczny, modele leczenia – ADHD, problemy z zachowaniem, Zespół Aspergera, Metoda zachowań werbalnych czyli wczesna interwencja behawioralna. Brała udział w konferencjach: „Autyzm znany czy nieznany”, „Autyzm bez lęku”.

Marta Popczyk
Nauczyciel

Licencjonowany pedagogog w zakresie Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z rewalidacją dzieci z niepełnosprawnością umysłową. Magister pedagogiki, specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną. Oligofrenopedagog. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu. Ukończyła liczne szkolenia m. in.: Dary – froeblowskie klocki, Stymulacja polisensoryczna w okresie dzieciństwa, a profilaktyka zaburzeń integracji sensorycznej. Brała udział w warsztatach szybkiego czytania i technik uczenia się wg metodologii „Tubaj".

Monika Gębska
Nauczyciel

Licencjonowany pedagog w zakresie Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z rewalidacją dzieci z niepełnosprawnością umysłową. Magister pedagogiki, specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Oligofrenopedagogiki oraz Edukacji i wspomagania osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Ukończyła liczne szkolenia i warsztaty, m. in.: Warsztaty szybkiego czytania i technik uczenia się wg metodologii „Tubaj", Stymulacja polisensoryczna w okresie dzieciństwa, a profilaktyka zaburzeń integracji sensorycznej, Trudne zachowania u osób z autyzmem, Terapia behawioralna w teorii i praktyce – III modułowy kurs bazowy. Uczestniczyła w kursie VB-MAPP-ocena umiejętności i planowanie terapii.

Karolina Krzywicka
Nauczyciel

Licencjonowany pedagog w zakresie nauczania początkowego. Magister pedagogiki. Oligofrenopedagog. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach: Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera, Surdopedagogika. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, takie jak: Terapia behawioralna” III modułowy kurs bazowy, Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem, Mowa i komunikacja dziecka ze spektrum autyzmu, Trudne zachowania u osób z autyzmem, VB-MAPP-ocena umiejętności i planowanie terapii.

Magdalena Popko
Nauczyciel

Magister pedagogiki w zakresie rewalidacji z terapią pedagogiczną. Oligofrenopedagog. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną, Stosowana analiza zachowania, Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, m. in.: Rozwijanie komunikacji i prowadzenie edukacji osób z zaburzeniami porozumiewania się, Racjonalna terapia zachowania I – poziom podstawowy, „Diagnoza, obraz kliniczny, modele leczenia – ADHD, problemy z zachowaniem, Zespół Aspergera, Trudne zachowania u osób z autyzmem, Szkolenie „PECS”, „Od dźwięku do języka – rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem”, „Metoda zachowań werbalnych czyli wczesna interwencja behawioralna”, VB-MAPP-ocena umiejętności i planowanie terapii.

Magdalena Sygut
Nauczyciel

Ukończyła studia licencjackie na kierunku filologii germańskiej. Magister pedagogiki w zakresie rewalidacji z terapią pedagogiczną. Oligofrenopedagog. Absolwentka studiów podyplomowych o specjalnościach: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz Pedagogika specjalna - edukacja i wspomagania osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Brała udział w licznych kursach i szkoleniach, takich jak: Stosowana analiza zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem, Rozwijanie komunikacji i prowadzenie edukacji osób z zaburzeniami porozumiewania się, Agresja osób niepełnosprawnych -jak reagować, Diagnoza, obraz kliniczny, modele leczenia - ADHD, problemy z zachowaniem, zespół Aspergera, VB-MAPP-ocena umiejętności i planowanie terapii.

Katarzyna Jakóbczak
Nauczyciel

Magister pedagogiki w zakresie rewalidacji z terapią. Oligofrenopedagog. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz Pedagogiki specjalnej - Edukacji i wspomagania osób z autyzmem, zespołem Aspergera. Odbyła staż zawodowy w SORW w Gdańsku. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, m. in. Stosowana analiza zachowania w pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi, Rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem, Trudne zachowania u osób z autyzmem, Trening umiejętności społecznych, Szkolenie „PECS", "VB-MAPP" - ocena umiejętności i planowanie terapii, "Moje sylabki" - nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną.

Anna Domagała
Nauczyciel

Magister pedagogiki w zakresie Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z nauczaniem języka angielskiego. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Oligofrenopedagogiki oraz Edukacji i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Ukończyła kursy takie jak: III stopniowy w zakresie „Stosowana analiza zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem, VB-MAPP - ocena umiejętności i planowanie terapii, Moje sylabki -sylabowa metoda nauki czytania, Pierwsze kroki w planowaniu terapii indywidualnej dziecka z autyzmem, Usprawnianie motoryki małej z wykorzystaniem elementów terapii ręki.

Agnieszka Wicha
Nauczyciel

Licencjat w zakresie pielęgniarstwa. Magister pedagogiki na kierunku rewalidacji z terapią pedagogiczną. Oligofrenopedagog. Absolwentka studiów podyplomowych o specjalnościach: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Odbyła staż zawodowy w SORW w Gdańsku. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach, m. in.: Stosowana analiza zachowania w pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi, Metoda Marii Montessori w edukacji, Racjonalna terapia zachowania I poziom podstawowy, Agresja osób niepełnosprawnych - jak reagować, VB-MAPP-ocena umiejętności i planowanie terapii, Rozwijanie komunikacji i prowadzenie edukacji osób z zaburzeniami porozumiewania się. Wykorzystanie systemu znakowo-obrazkowego PIKTOGRAMY.

Janina Gonciarz
Nauczyciel

Licencjonowany pedagog w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z językiem angielskim i informatyką. Magister w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z terapią pedagogiczną. Ukończyła studia podyplomowe o specjalności: edukacja i rewalidacja osób z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju. Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach, m. in. III stopniowy kurs doskonalący „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem, Komunikacja osób z autyzmem – zaburzenia i terapia, Zachowania agresywne i autoagresywne (nie tylko u autystów), Autyzm-terapia poprzez zabawę.

Monika Popeć
Nauczyciel

Licencjonowany pedagog w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej. Magister o specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim. Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach m. in. Zaburzenia rozwoju u dzieci – Autyzm i Zespół Aspergera, Specyfika pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Zachowania trudne – interwencja behawioralna, Autyzm atypowy.

Agata Kozera
Nauczyciel

Licencjonowany pedagog w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z nauczaniem języka angielskiego. Magister o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Pedagogika specjalna – edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Katarzyna Sobota
Nauczyciel

Licencjonowany pedagog na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, dyrygowania i prowadzenia zespołów. Magister Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej. Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej. Oligofrenopedagog. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Pedagogiki specjalnej – edukacji i wspomagania osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Praktyk Metody Tomatisa poziom I. Ukończyła szkolenie "Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem". Uczestniczyła w kursie z zakresu Treningu umiejętności społecznych w pracy z dziećmi z autyzmem.

Natalia Armata
Nauczyciel muzyki

Ukończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski z tytułem magistra teologii. Absolwentka studiów podyplomowych o specjalizacji Edukacja plastyczna.

Dorota Kurtek
Nauczyciel religii

Specjaliści

Magister filologii polskiej z podstawami logopedii. Oligofrenopedagog. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie logopedii i neurologopedii. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach, m. in.: Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC), Agresja osób niepełnosprawnych -jak reagować, Elementy terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu, Diagnoza, obraz kliniczny, modele leczenia – ADHD, problemy z zachowaniem, Zespół Aspergera. Brała udziałw konferencji logopedycznej Metody diagnozowania i terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami autystycznymi i z zespołem Aspergera.

Iwona Madej
Neurologopeda

Magister na kierunku filologia polska: logopedia. Oligofrenopedagog. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, m. in.: Żucie w praktyce logopedycznej - rozwiązania terapeutyczne, Parafunkcje, rozwiązania terapeutyczne, Diagnoza skróconych wędzidełek jamy ustnej, Elementy terapii ręki w pracy logopedy, "Nie patrzy, nie słucha, nie mówi" - diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych, Od jedzenia, połykania i oddychania do mówienia. Rola funkcji pokarmowych w rozwoju mowy, Guguhopla, od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zadania obrazkowo-literowego, Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem, Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami autystycznymi.

Anna Dubielewicz
Logopeda

Magister pedagogiki o specjalności logopedia, a także filologii angielskiej o specjalności przekładoznawstwo. Oligofrenopedagog. Terapeuta zajęciowy. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Ukończył liczne kursy i szkolenia, m. in.: Komunikacja Alternatywna i Wspomagająca - Kurs Podstawowy, Polskiego języka migowego (PJM), Terapia behawioralna, Boję się mówić! – Mutyzm, fobia społeczna – diagnoza i terapia, Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu, VB-MAPP-ocena umiejętności i planowanie terapii.

Tomasz Wiech
Nauczyciel logopeda
Nauczyciel języka angielskiego

Magister pedagogiki w zakresie rewalidacji z terapią pedagogiczną. Oligofrenopedagog. Absolwent studiów podyplomowych o specjalnościach: Technika, Pedagogika specjalna – edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera, Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Ukończył liczne kursy i szkolenia, m. in.: Kurs podstawowy I stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego metodą W. Sherborne, Szkolenie PECS, VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii, Kurs III stopniowy „Stosowana analiza zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem, Polski Język Migowy (PJM) poziom zaawansowany, „Od dźwięku do języka – rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem”.

Michał Moćko
Terapeuta WWR

Magister w zakresie fizjoterapii. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Przygotowania pedagogicznego. Stale rozwija swoje kompetencje i wiedzę w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Agata Tajer
Rehabilitant

Magister pedagogiki w zakresie pedagogiki specjalnej. Oligofrenopedagog. Naurorehabilitant. Ukończyła Studia podyplomowe o specjalizacji: „Wczesna interwencja – Pomoc dziecku i rodzinie”. Ukończyła szkolenie w zakresie Integracji sensorycznej. Ukończyła liczne kursy i szkoklenia, m. in. "Terapia ręki II stopień", "Diagnoza, obraz kliniczny, modele leczenia – ADHD, problemy z zachowaniem, Zespół Aspergera", "Trudne zachowania u osób z autyzmem", "Kinezjologia edukacyjna – Gimnastyka mózgu".

Anna Szczerba
Terapeuta Integracji Sensorycznej

Magister fizjoterapii. W trakcie studiów z zakresu przygotowania pedagogicznego. Uczestniczyła w szkoleniu SKOGN, dotyczącym alternatywnych form komunikacji.

Żaneta Klamczyńska
Rehabilitant

Magistar pedagogiki w zakresie rewalidacji z terapią pedagogiczną. Oligofrenopedagog. Ukończyła dwustopniowe szkolenie – uprawnienia terapeuty integracji sensorycznej w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej – Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach, m. in. Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem, Warsztaty Terapii Integracji Sensorycznej – diagnoza i terapia małego dziecka oraz dziecka z autyzmem, Kurs podstawowy stopnia I w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie W. Sherborne, Szkolenie Teoria Sally Goddard Blythe w praktyce – wpływ odruchów prymitywnych i posturalnych na uczenie się, Warsztaty Terapia neurobiologiczna dla początkujących.

Barbara Brudnik
Terapeuta Integracji Sensorycznej

Pomoce nauczyciela

Pomoc nauczyciela z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z autyzmem. Wykazuje się ogromnym zaangażowaniem i wielkim sercem.

Elżbieta Borowska
Pomoc nauczyciela

Magister fizjoterapii. Pasjonuje się terapią integracji sensorycznej i planuje poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie. Będzie świetnym pedagogiem w naszym zespole, ponieważ już zna i kocha nasze dzieci!

Żaneta Klamczyńska
Pomoc nauczyciela

Justyna Wilczkowska
Pomoc nauczyciela