Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukcyjno - Terapeutyczno - Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem KTA O/Kielce

Autyzm

AUTYZM jest poważnym zaburzeniem rozwojowym obejmującym wiele sfer funkcjonowania dziecka.Objawia się przed 3 rokiem życia.
Symptomami autyzmu są min.:
1.Nieumiejętność nawiązywania prawidłowych kontaktów z innymi ludźmi.
2.Brak mowy lub zaburzony jej rozwój.
3.Skłonność do przymusowego powtarzania ciągle tych samych czynności i niechęć do zmian.
„Z terapią osoby autystycznej jest trochę tak, jak z wyruszeniem w daleką podróż. Przewodnikiem w tej „wyprawie” jest wiedza o autyzmie – jego przyczynach i metodach terapii. Jednak każdy doświadczony wędrowiec wie, że aby dotrzeć do celu, potrzeba o wiele, wiele więcej…
Bo jedynie człowiek może obdarzyć drugiego człowieka tym, co najcenniejsze: miłością, szacunkiem, zaufaniem. Każdy z nas tego potrzebuje. Osoba autystyczna potrzebuje tego jeszcze bardziej”.

Co nas charakteryzuje

Pierwsi w regionie

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem jest placówką niepubliczną, powołaną przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach.
Ośrodek działa od 1 września 2003. W tamtym czasie był jedyną placówką specjalistyczną w regionie dla dzieci ze spektrum autyzmu.

Otwarci na potrzeby dzieci

Placówka jest w pełni otwarta na potrzeby każdego dziecka.
Jeśli Twoje dziecko ma diagnozę autyzmu lub jeśli jego zachowania Cię niepokoją, zwróć się do nas. Możesz liczyć na rzetelną informację i wsparcie.

Nasi partnerzy

Stałymi partnerami Ośrodka w działaniach na rzecz osób z autyzmem i ich rodzin są:
- Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce
- Krajowe Towarzystwo Autyzmu
- PFRON

Aktualności

Mikołajki

Mikołajki A wczoraj odwiedził nas prawdziwy Mikołaj! 🎅https://youtu.be/sOLRVwKltEY

Czytaj więcej

Nasza Kadra

Dyrektor – menadżer placówek na Słowiku skupiających najlepszych w regionie specjalistów do pracy z dziećmi z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju. Wiceprezes Zarządu Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział Kielce.
Posiada wykształcenie z dziedziny Ekonomii oraz Finansów i bankowości, z zamiłowania polonista.
Pracowała szereg lat na uczelni wyższej - ponad 7 l. jako Kierownik Działu Nauczania. Była członkiem Senatu. Z Przedszkolem, Szkołą i ORETW związana od blisko 5 lat.
Ewa Pocheć
Dyrektor
Magister pedagogiki w zakresie „Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z językiem angielskim. Oligofrenopedagog. Dogoterapeuta. Praktyk metody Tomatisa poziom I. Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach: „Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi", "Diagnoza i terapia pedagogiczna", "Informatyka dla nauczycieli". Uczestniczyła w licznych kursach, m. in. Terapia behawioralna w teorii i praktyce – III modułowy kurs bazowy, VB-MAPP-ocena umiejętności i planowanie terapii, Trening umiejętności społecznych.
Aleksandra Łącka
Kierownik ds. nauczania i wychoiwania
Absolwentka Warszawskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku psychologii. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Przygotowania pedagogicznego oraz edukacji elementarnej. W trakcie studiów o specjaności Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach, m. in. Terapia behawioralna w teorii i praktyce - III modułowy kurs bazowy, VB-MAPP- ocena umiejętności i planowanie terapii, Trening Umiejętności Społecznych w pracy z dziećmi z autyzmem, ACT na złość. Terapia akceptacji i zaangażowania w pracy z zaburzeniami zachowania u dzieci i młodzieży.
Anna Krawczyk-Sobieraj
Psycholog
Magister pedagogiki w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z podstawami logopedii. Oligofrenopedgog. Ukończyła studia podyplomowe o specjalnościach: Wychowanie fizyczne, Stosowana analiza zachowania oraz Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach, m. in. Rozwijanie komunikacji i prowadzenie edukacji osób z zaburzeniami porozumiewania się, Kurs podstawowy stopnia I w zakresie Ruchu Rozwijającego oparty na metodzie W. Sherborne, Agresja osób niepełnosprawnych - jak reagować, Trening Umiejętności Społecznych w pracy z dziećmi z autyzmem.
Arleta Olejarczyk
Nauczyciel
Magister filologii polskiej. Oligofrenopedagog. Surdopedagog. Nauczyciel Wychowania do życia w rodzinie. Ukończyła studia w zakresie: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami terapii pedagigicznej oraz Spektrum Autyzmu i Zespół Aspergera - diagnoza, edukacja, rewalidacja, terapia. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach, m. in. Stosowana Analiza Zachowania w Pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem, Agresja osób niepełnosprawnych – jak reagować.
Aleksandra Liszkiewicz
Nauczyciel
Magister ekonomii. Oligofrenopedagog. Ukończyła studia z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz edukacji i wspomagania osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Uczestniczyła w kursie z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych w pracy z dziećmi z autyzmem. W trakcie III modułowego kursu bazowego z zakresu terapii behawioralnej.
Aneta Woźniak
Nauczyciel
Magister w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej. Oligofrenopedagog. Terapeuta Zajęciowy. Nauczyciel geografii. Ukończył studia podyplomowe o specjalności Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Uczestniczył w kursie Trening umiejętności społecznych w pracy z dziećmi z autyzmem.
Konrad Jawor
Nauczyciel
Licencjonowany pedagog w zakresie profilaktyki resocjalizacyjnej i sądowej. Magister pedagogiki w specjalności resocjalizacja i profilaktyka społeczna. Oligofrenopedagog.
Łukasz Chmielewski
Nauczyciel
Magister w zakresie fizjoterapii. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Przygotowania pedagogicznego. Stale rozwija swoje kompetencje i wiedzę w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi.
Agata Tajer
Fizjoterapeuta
Magister pedagogiki w zakresie rewalidacji z terapią pedagogiczną. Oligofrenopedagog. Tyflopedagog. Nauczyciel wychowania fizycznego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Edukacji i rewalidacji osób z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi oraz Bezpieczeństwa i higieny pracy. Posiada specjalizację Instruktora Sportu Osób Niepełnosprawnych.
Łucja Niewadzi
Nauczyciel
Licencjonowany pedagog na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, dyrygowania i prowadzenia zespołów. Magister Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej. Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej. Oligofrenopedagog. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Pedagogiki specjalnej – edukacji i wspomagania osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Praktyk Metody Tomatisa poziom I. Ukończyła szkolenie "Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem". Uczestniczyła w kursie z zakresu Treningu umiejętności społecznych w pracy z dziećmi z autyzmem.
Natalia Armata
Nauczyciel
Ukończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski z tytułem magistra teologii. Absolwentka studiów podyplomowych o specjalizacji Edukacja plastyczna.
Dorota Kurtek
Nauczyciel
Pomoc nauczyciela z wieloletnim doświadczeniem. Pracuje również jako opiekun dzieci dojeżdżających busem. Ukończyła szkolenie "Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem" organizowane przez Fundację SYNAPSIS. Posiada wielkie serce do naszych uczniów. W pracy wykazuje się ogromnym zaangażowaniem, chętnie angażuje się we wszelkie działania Ośrodka.
Renata Kielczyk
Pomoc nauczyciela
Absolwentka studiów w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej i sądowej. Pomoc nauczyciela z wielką kreatywnością. Doskonale zna naszych uczniów i reaguje na wszelkie ich potrzeby. Jej optymizm i uśmiech udzielają się wszystkim przebywającym w pobliżu. Pracuje także jako opiekun dzieci dojeżdżających busem.
Marta Jandała
Pomoc nauczciela