dr n. hum. Grycman Magdalena

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, dyplomowany neurologopeda, specjalista AAC. Założycielka Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie. Stypendystka Prentke Romich Scholarship. Konsultantka wiodąca „Sieci instytucji pomagających dzieciom niepełnosprawnym – alternatywne i wspomagające metody porozumiewania” przy  UNDP Umbrella Project. Przewodnicząca Komitetu Krajów Rozwijających ISAAC (International Society for Augumentative and Alternative Communication). Ekspert projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” oraz współautorka instrumentu „System wsparcia osób o złożonych potrzebach w komunikowaniu się wymagających wspomagających i alternatywnych metod komunikacji AAC” zarządzanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, PFRON, PSONI oraz Fundacje im. Królowej Polski św. Jadwigi. Jest autorką licznych książek i artykułów dotyczących problematyki komunikacji wspomagającej. Realizuje cykl szkoleń „Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół i rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji” oraz wykłada na terenie całej Polski. Obejmuje opieką merytoryczną kilkanaście ośrodków i szkół na terenie całego kraju. Jest administratorem strony Facebook dr Magdalena Grycman: https://www.facebook.com/drMagdalenaGrycman oraz grupy Wsparcie dla AAC: https://www.facebook.com/groups/693959720801498   

Kontakt: aac@aac.pl 

dr n. społ. Kuźnik Sara

Pedagog opiekuńczy, opiekuńczo- wychowawczy, resocjalizacyjny, oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta behawioralny, familiolog, trener umiejętności społecznych, terapeuta osób w spektrum autyzmu, biegła sądowa. 

dr Suchowierska-Stephany Monika

Otrzymała dyplom na Uniwersytecie w Kansas 2003 r. W czasie swojego pobytu w Stanach Zjednoczonych, dr Suchowierska pogłębiała zainteresowania oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie analizy zachowania, a zwłaszcza jej wykorzystania w pracy z dziećmi z autyzmem. Dr Suchowierska jest pierwszym w Polsce Certyfikowanym Analitykiem Zachowania. Od października 2004, jest ona adiunktem na Uniwersytecie SWPS. Dr Suchowierska jest kierownikiem pierwszych w Polsce studiów podyplomowych ze stosowanej analizy zachowania, a także koordynatorem specjalności Clinical Psychology na studiach magisterskich. Jest terapeutą behawioralnym i superwizorem. 

mgr Dawidek Elżbieta

Logopeda, wykładowca akademicki, terapeuta AAC, terapeuta metody PROMPT, glottodydaktyk. Szkoli Rodziców, Opiekunów i Nauczycieli do praktycznego wdrażania AAC w życiu codziennym. Na co dzień pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z kompleksowymi problemami komunikacyjnymi. W ramach własnej praktyki prowadzi gabinet logopedyczny – „Pracownia” Logopeda Mobilny współpracuje z placówkami edukacyjnymi z woj. lubelskiego. 

mgr Jawor Konrad

Magister w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej. Oligofrenopedagog. Terapeuta zajęciowy. Nauczyciel geografii. Ukończył studia podyplomowe o specjalności Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i z Zespołem Aspergera. Uczestniczył w kursie Treningu umiejętności społecznych w pracy z dziećmi z autyzmem. 

mgr Rajs-Glazar Agnieszka

Pedagog specjalny, logopeda, specjalista wczesnej interwencji. Terapeuta i superwizor w nurcie stosowanej analizy zachowania. Praktyk z 30 letnim doświadczeniem zawodowym. Inicjator i organizator pierwszych w Polsce ośrodków terapeutycznych dla dzieci w spektrum autyzmu. Współzałożyciel i wieloletni członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej, Członek Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, założyciel i prezes Fundacji OD POCZĄTKU. Właściciel Centrum Szkoleń Behawioralnych. Trener i wykładowca akademicki. Doradca merytoryczny w placówkach terapeutycznych dedykowanych dzieciom w spektrum autyzmu. Twórca wielu pomocy terapeutycznych, programu MARCHEWKOWE POLE, ŁATWE CZYTANIE, MAŁE KROKI. Prowadzi blog o tematyce terapeutycznej, występuje na konferencjach i sympozjach dotyczących wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 

mgr Tarnawska Magdalena

Ukończyła studia na UMCS w Lublinie: pedagogikę specjalną i logopedię oraz na Akademii Medycznej we Wrocławiu: neurologopedię kliniczną, dyplomowany terapeuta osób z autyzmem. Od 16 lat zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży, pracując jako logopeda w poradni, szkole i przedszkolu, współpracuje z Fundacją Alpha w Lublinie, gdzie zdobywała doświadczenie w prowadzeniu terapii dzieci, młodzieży i dorosłych osób ze spektrum zaburzeń autystycznych. Prowadzi gabinet neurologopedyczny „Mowa na Opak”, oraz stronę na Fb pod tą samą nazwą, w ramach której realizuje również webinary i szkolenia online. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach doskonalących z zakresu diagnozy logopedycznej i metod terapeutycznych, certyfikowany diagnosta ADOS – 2. Od kilku lat prowadzi szkolenia specjalistyczne, zajęcia dla studentów i nauczycieli na studiach podyplomowych, autorka artykułów specjalistycznych oraz pomocy do terapii „Koty, płoty, samoloty. Modelowanie zdań” oraz „Raz, dwa, trzy – wybierz Ty. Historyjki obrazkowe”. Zainteresowania zawodowe: autyzm, terapia w nurcie responsywnym i rozwojowym. W pracy terapeutycznej z dziećmi kieruje się doborem metody terapii indywidualnie do konkretnego dziecka i jego możliwości, opierając się na kompleksowej diagnozie. 

mgr Tyszkiewicz Edyta

Pedagog, terapeuta zajęciowy, neurorehabilitant C-eye, terapeuta komunikacji alternatywnej i wspomagającej, terapeuta rozwojowy- Growth through Play System, kinezjolog edukacyjny, specjalista terapii ręki. Doktorantka Kolegium Doktorskiego na Akademii Kujawsko- Pomorskiej.  Licencjonowany twórca : PCS, SmartySymbols, SymbolsStix. Superwizor komunikacji alternatywnej i wspomagającej m.in. w Emedea w Poznaniu. Wykładowca z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej w Omnibus Centrum Edukacyjne w Szczecinie. Współautorka książki „Mutyzm wybiórczy- skuteczne metody terapii”. Autoryzowany partner AssisTechu w zakresie treści terapeutycznych w C-eye i Eyefeelu i współtwórca panelu komunikacyjnego i terapii wzroku w C-eyeX. Autoryzowany konsultant C-eye w woj. Zachodniopomorskim. Współtwórca i właściciel projektu i strony szkolenia-aac.pl. Od wielu lat pracuje z dziećmi z deficytami rozwojowymi, jak również z dorosłymi po wypadkach, udarach, urazach w Centrum neurorehabilitacji, komunikacji alternatywnej i wspomagającej w Szczecinie. 

mgr Zawada Katarzyna

Magister fizjoterapii, instruktorka metody integracji sensorycznej z ramienia Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej, wykładowca między innymi na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.  Założycielka Centrum Zaawansowanej Fizjoterapii Tactum Sanitas w Kielcach, gdzie praktykuje wiele zaawansowanych metod terapeutycznych między innymi Vojty, Bobath, SI,PNF, Mc Kenzie, terapii manualnej wg dr Ackermanna i B.Zukunft Huber oraz terapii w kombinezonach Dunag. Współzałożycielka Centrum Karmienia Gratka dla Niejadka, gdzie realizuje autorski program dla dzieci z wybiórczością pokarmową. Holistyczne spojrzenie na pacjenta, dokładność diagnostyczna, wieloprofilowe spojrzenie na pacjenta i współpraca z innymi specjalistami to kluczowe wartości, którymi kieruje się w swojej pracy zawodowej. 

orzel-wojewoda_czerw

Patronat Honorowy

Patronat Medialny