Niepubliczne Przedszkole Specjalne
dla Dzieci z Autyzmem
„Słowicza Ferajna” KTA O/Kielce

5

NP „Słowicza Ferajna” w roku szkolnym 2018/19 realizuje Projekt

pt:  ”SŁUCHAJ I MÓW”  nr RPSW.08.03.06-26-0006/18

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wychowankowie przedszkola objęci są dodatkowymi zajęciami specjalistycznymi zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej. Zakupiono również sprzęt do treningu słuchowego metodą Tomatis.

Aktualności

Podziękowanie

Podziękowanie Pragniemy wszystkim z całego serca podziękować. Wszystkim wspaniałym Superbohaterom...

Czytaj więcej