Co nas wyróżnia?

– każde dziecko przychodzące do naszego przedszkola jest obserwowane przez zespół specjalistów, którzy określają mocne strony dziecka, a następnie na zespole wraz rodzicem ustalane są szczegółowe cele do pracy z dzieckiem,

– wykwalifikowana kadra pedagogiczna posiadająca ponad dziesięcioletnie doświadczenie pracy z dziećmi  ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością sprzężoną

– do każdego dziecka dobieramy indywidualne metody pracy

– rozwijamy zachowania werbalne 

– rozwijamy umiejętności komunikacji funkcjonalnej,

– w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości wprowadzamy komunikację wspomagającą i alternatywną,

– dzielimy uczone umiejętności na małe kroki i stopniujemy trudności,

– dostosowujemy tempo pracy do możliwości psychofizycznych dziecka,

– budujemy odpowiedni system motywacyjny

– bazowanie na mocnych stronach dziecka,

– tworzenie indywidualnych programów behawioralnych dostosowanych do możliwości dziecka

– zapewnienie atmosfery życzliwości i zrozumienia problemów dziecka

– wykorzystanie naturalnych sytuacji, spontanicznej zabawy do rozwijania kontaktu i komunikacji w tym alternatywnej

–  zastosowanie odpowiednich  metod i technik do pracy z wychowankiem w tym Stosowanej Analizy Zachowania (rozwijanie zachowań deficytowych, eliminowanie zachowań niepożądanych, generalizowanie umiejętności na osoby, miejsca, czas)

– rozwijać i doskonalić umiejętności samoobsługowe

– rozwijać zaradność życiowej

– kształtowanie zachowań akceptowanych społecznie Artykuł sponsorowany Znajdź coś dla siebie w naszej kolekcji kolorowych, jasnych i stylowych skarpetek. Kupuj pojedynczo lub w pakietach, aby dodać koloru do swojego sock szuflada!

– rozwijanie kompetencji społecznych,

– rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie w tym uczestnictwo w zajęciach Treningu Umiejętności Społecznych