Jakościowo najlepsi w regionie

Absolwenci naszego przedszkola są bardzo dobrze przygotowani do rozpoczęcia obowiązku szkolnego dzięki pracy terapeutyczno-edukacyjnej prowadzonej przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów. Po zakończeniu etapu przedszkolnego  wychowankowie udają się do różnych szkół w Kielcach, w tym integracyjnych, a także do szkoły „Droga do sukcesu” KTA/O Kielce. Nasza szkoła swoich uczniów rekrutuje głównie spośród wychowanków przedszkola.

Gwarantujemy:

💙 najwyższy poziom logopedii i neurologopedii,

💙 wsparcie całościowego rozwoju dziecka i kierowanie jego indywidualnym rozwojem,

💙 codzienne indywidualne zajęcia terapeutyczne,

💙 zajęcia WWR dla dzieci spoza placówki,

💙 17-letnie doświadczenie w prowadzeniu terapii dzieci ze spektrum autyzmu,

💙 terapię opartą na założeniach Stosowanej Analizy Zachowania, której skuteczność jest naukowo udowodniona,

💙 zwizualizowany i obiektywny proces uczenia i nabywania umiejętności przez dziecko,

💙 radzenie sobie z zaburzeniami zachowania, komunikacji, żywienia, relacji społecznych, treningiem czystości i higieny,

💙 naukę samodzielności i zaradności,

💙 doświadczonych nauczycieli – terapeutów prowadzących dziecko; specjalistów Integracji Sensorycznej i rehabilitacji,

💙 tworzenie odpowiedniego środowiska do nauki i lepszego funkcjonowania dziecka,

💙 indywidualne zajęcia specjalistyczne, terapeutyczne i rewalidacyjne,

💙 pracę w dwuosobowych grupach,

💙 integrację ze środowiskiem rówieśników, w tym pełnosprawnych,

💙gry, zabawy, spacery, wycieczki, uroczystości, edukację w miejscach użyteczności publicznej,

💙 ścisłą współpracę z rodzicami w zakresie terapii i edukacji ich dziecka.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 502227041
Dokumenty potrzebne w procesie rekrutacyjnym:
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • orzeczenie o niepełnosprawności,
  • podanie o przyjęcie dziecka do przedszkola.
Dodatkowe mile widziane dokumenty:
  • opinia o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju,
  • wszelkie opinie, informacje o dziecku, np. z przedszkola,
    do którego uczęszcza lub od terapeutów,
  • zaświadczenia lekarskie, wyniki badań, np. EEG, badanie słuchu.
Na wstępne spotkanie rekrutacyjne zapraszamy oboje rodziców wraz z dzieckiem. Przeprowadzamy na nim wywiad wstępny i obserwację dziecka. Spotkanie jest mocno zindywidualizowane, dlatego prosimy o wcześniejsze przekazanie nam informacji o zainteresowaniach dziecka byśmy mogli odpowiednio się przygotować, a tym samym dać możliwość dziecku jak największego zaprezentowania nam swoich możliwości. Jeśli w przedszkolu nie ma możliwości organizacyjnej przyjęcia na bieżący rok szkolny, a dziecko posiada już opinie o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju, wtedy istnieje możliwość uczęszczania wyłącznie na te zajęcia.