Jakościowo najlepsi w regionie

Absolwenci naszego przedszkola są bardzo dobrze przygotowani do rozpoczęcia obowiązku szkolnego dzięki pracy terapeutyczno-edukacyjnej prowadzonej przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów. Po zakończeniu etapu przedszkolnego  wychowankowie udają się do różnych szkół w Kielcach, w tym integracyjnych, a także do szkoły „Droga do sukcesu” KTA/O Kielce. Nasza szkoła swoich uczniów rekrutuje głównie spośród wychowanków przedszkola.

Gwarantujemy:

💙 najwyższy poziom logopedii i neurologopedii,

💙 wsparcie całościowego rozwoju dziecka i kierowanie jego indywidualnym rozwojem,

💙 codzienne indywidualne zajęcia terapeutyczne,

💙 zajęcia WWR dla dzieci spoza placówki,

💙 17-letnie doświadczenie w prowadzeniu terapii dzieci ze spektrum autyzmu,

💙 terapię opartą na założeniach Stosowanej Analizy Zachowania, której skuteczność jest naukowo udowodniona,

💙 zwizualizowany i obiektywny proces uczenia i nabywania umiejętności przez dziecko,

💙 radzenie sobie z zaburzeniami zachowania, komunikacji, żywienia, relacji społecznych, treningiem czystości i higieny,

💙 naukę samodzielności i zaradności,

💙 doświadczonych nauczycieli – terapeutów prowadzących dziecko; specjalistów Integracji Sensorycznej i rehabilitacji,

💙 tworzenie odpowiedniego środowiska do nauki i lepszego funkcjonowania dziecka,

💙 indywidualne zajęcia specjalistyczne, terapeutyczne i rewalidacyjne,

💙 pracę w dwuosobowych grupach,

💙 integrację ze środowiskiem rówieśników, w tym pełnosprawnych,

💙gry, zabawy, spacery, wycieczki, uroczystości, edukację w miejscach użyteczności publicznej,

💙 ścisłą współpracę z rodzicami w zakresie terapii i edukacji ich dziecka.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 502227041
Dokumenty potrzebne w procesie rekrutacyjnym:
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • orzeczenie o niepełnosprawności,
  • podanie o przyjęcie dziecka do przedszkola.
Dodatkowe mile widziane dokumenty:
  • opinia o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju,
  • wszelkie opinie, informacje o dziecku, np. z przedszkola,
    do którego uczęszcza lub od terapeutów,
  • zaświadczenia lekarskie, wyniki badań, np. EEG, badanie słuchu.
Na wstępne spotkanie rekrutacyjne zapraszamy oboje rodziców wraz z dzieckiem. Przeprowadzamy na nim wywiad wstępny i obserwację dziecka. Spotkanie jest mocno zindywidualizowane, dlatego prosimy o wcześniejsze przekazanie nam informacji o zainteresowaniach dziecka byśmy mogli odpowiednio się przygotować, a tym samym dać możliwość dziecku jak największego zaprezentowania nam swoich możliwości.Jeśli szukasz bransoletki. Jest coś, co pasuje do każdego wyglądu, od przylegających do ciała po strukturyzowane, od mankietów po łańcuszek chain bracelet i mankiety. Jeśli w przedszkolu nie ma możliwości organizacyjnej przyjęcia na bieżący rok szkolny, a dziecko posiada już opinie o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju, wtedy istnieje możliwość uczęszczania wyłącznie na te zajęcia.