Świętokrzyskie nie hejtuje

#swietokrzyskieniehejtuje
SZANUJ, NIE HEJTUJ !🫂
Kampania społeczna świętokrzyskieNIEhejtuje
uświadamia nam niebezpieczeństwo hejtu i jakie mogą iść za tym konsekwencje.
Nasi uczniowie z wielkim zaangażowaniem wspierają kampanię! Na godzinach wychowawczych rozmawialiśmy na temat przyczyn powstawania mowy nienawiści oraz sposobach na jej powstrzymanie. 🫂👥
Na koniec wspólne przygotowaliśmy plakat promujący kompanię „Świętokrzyskie NIE hejtuje”. 🌎