Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych ważny trening w rozwoju dziecka ☺️
Trening odbywa się w małej grupie dzięki czemu dzieci jak i młodzież doświadczają bliskich relacji i uczą się jak budować przyjacielskie kontakty, radzić sobie z emocjami oraz ich wyrażaniem, reagować na porażkę i krytykę a także poznają sposoby rozwiązywania konfliktów wśród rówieśników.☺️
Zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych prowadzi znakomity pedagog Łukasz Kołomański, z którym możecie się także spotkać w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Kielcach ☺️