Szkoła podstawowa

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju „Droga do sukcesu” w Kielcach

Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem „Słowicza Ferajna” KTA O/Kielce

ORETW

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno
-Terapeutyczno-Wychowawczy dla Dzieci
i Młodzieży z Autyzmem KTA O/Kielce

Kontakt

Krakowska 360,
25-820 Kielce

sekretariat: 502 227 041
512 955 900

sekretariat: biuro@oretw.pl